Návrat první třídy ZŠ do školy, obnovení kroužků

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 11. 11. 2020 se vrací žáci první třídy od 18. 11. 2020 do školy. Výuka bude probíhat kontaktně, všichni žáci i učitelé mají povinnost nosit ve škole roušky, a to včetně prostorů tříd. Provoz kroužků pro první třídy bude od tohoto data také obnoven.