Informace k zápisu do MŠ i ZŠ

Vzhledem k epidemiologické situaci budou zápisy do MŠ i ZŠ probíhat distančně, podrobné informace v příslušných sekcích pro MŠ zde a pro ZŠ zde.