Zahájení školního roku MŠ

Nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17.00 hodin.
Ve středu 1.9 Vás paní učitelky seznámí u vchodu, do které třídy vaše dítě patří. Od čtvrtka 2.2021 se budou všechny děti v době od 6:30 – 7:00 hodin scházet ve třídě Včeliček, odkud si je paní učitelky budou převádět do svých tříd. Seznamy dětí budou od 1. 9. 2021 na vstupních dveřích.


S sebou: podepsanou láhev s pitím , látkový pytel do šatny s náhradním oblečením, boty na
přezutí (ne pantofle), vhodné oblečení na zahradu a pyžamo. Prosíme všechny věci dětem
podepište.


Třídní schůzky proběhnou dne 6.9. 2021 od 17,00 hodin podle počasí v kmenových třídách
nebo na zahradě. Pokud možno bez dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci v interiérech
MŠ používejte respirátory (netýká se zapsaných dětí).
Rodičům doporučujeme, v rámci adaptace nových dětí, vyzvedávat děti první dva týdny po
obědě (12:15 – 12.30).


Přejeme Vašim dětem příjemné chvíle s novými kamarády, Vám hodně trpělivosti, pohody a
porozumění při jejich prvním důležitém vykročení.
Přejeme vám i vašim dětem pěkný školní rok!