Zahájení školního roku ZŠ

Provoz základní školy je od 7:00 do 17.00 hodin (na základě mimořádných opatření – zatím
v září). Školní rok 2021/2022 bude na naší škole zahájen ve středu 1. září 2021 v 8,00 hodin
(ukončení výuky po 1. vyučovací hodině). V první třídě bude nový školní rok zahájen
v 8,15 hodin. Třídní učitelka první třídy si pro děti přijde před hlavní vchod školy. Tento den
se od 9,15 hodin také uskuteční třídní schůzky rodičů žáků první třídy. Provoz školní
družiny bude zajištěn od 8,45 hodin, výdej obědů, od 11,30 do 12,30 hodin (žáci ve školní
družině). Výuka ve dnech 2. 9. – 3. 9. 2021 bude na 1. stupni (mimo první třídy) v rozsahu
4 vyučovacích hodin. Od pondělí 6. 9. 2021 bude výuka probíhat podle rozvrhů hodin
jednotlivých tříd. Přejeme Vašim dětem příjemné chvíle s novými kamarády, Vám hodně
trpělivosti, pohody a porozumění při jejich prvním důležitém vykročení.
Přejeme vám i vašim dětem pěkný školní rok!