Na této stránce se budou průběžně objevovat informace týkající se situace kolem nemoci Covid-19 na naší škole. Všechny dokumenty jsou ke stažení níže.

Momentální opatření

Platná od 3. 5

 • Provoz mateřské školy je v běžném režimu pro všechny děti od 6:30 do 17:00
 • Děti v MŠ roušky nenosí ani se netestují
 • Rodiče mají přístup do školy s respirátory
 • Kroužky mimo tanečků probíhají v běžném čase

 • Provoz základní školy je od 7:00 do 17:00
 • Děti v ZŠ nosí roušky
 • Každé pondělí se děti budou testovat ve třídě 1. A za přítomnosti rodičů (doprovod nosí respirátor)
 • Kroužky budou probíhat v homogenní skupině, balet se z důvodu rozhodnutí Ministerstva zahradnictví nekoná

Platná od 12. 4. 2021

 • Provoz ZŠ a MŠ bude omezen do odvolání od 7:00 do 16:30,
 • Do MŠ jsou přijímány pouze děti v rámci povinného předškolního vzdělávání v homogenních skupinách po 15 dětech,
 • Žáci ZŠ mají prezenční výuku bez rotace,
 • U dětí, které budou navštěvovat ZŠ nebo MŠ je povinné testování, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7:00 do 8:15. Pro MŠ v rozmezí 7:00 – 7:15 a 7:30-8:15, pro ZŠ nejlépe od 7:15-7:30 ve třídě Soviček. Vstupujte, prosím, bočním vchodem. U testování bude asistovat zákonný zástupce.
 • Výdej stravy, pobyt venku a další činnosti budou organizovány v daných homogenních skupinách.
 • Žáci v ZŠ mají povinnost nosit chirurgické roušky. Děti z MŠ roušky nenosí. Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátory třídy FFP2 či vyšší.
 • Vstup do prostor školy (mimo testování) není povolen třetím osobám, pouze za předpokladu povolení ředitele školy.
 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 u zaměstnance či žáka bude kontaktována KHS.
 • Kroužky se do odvolání nekonají.v

Platná opatření pro oblast školství (od 12. 4.)

– Vydána Ministerstvem zdravotnictí ČR 6. 4. 2021 s platností od 12. 4. 2021

Usnesení vlády ze dne 29. 4. 2021

Opatření PES pro oblast školství

Oficiální informace k provozu škol a školských zařízení

Ke stažení