Provoz a vyzvedávání dětí

Ranní školní družina (RŠD) je od 6:30 hodin (příchod na RŠD nejpozději do 7:30 hodin). Odpolední školní družina 11:30 – 17:00 hodin.

Způsob odchodu ze školní družiny musí být uveden na zápisním lístku. Pokud dítě neodchází samo v určitou dobu, musí si ho převzít zákonní zástupci osobně či osoba jimi pověřená.

Odchod ze školní družiny po obědě  –  ve 12:30. Po 15:00 děti odchází průběžně – rodič nebo osoba pověřená si dítě vyzvedne osobně.

Mezi 14:00 – 15:00 hodin jsou děti na zahradě školy, kde si je rodiče nebo pověřené osoby mohou vyzvedávat. Je ale potřeba předem se domluvit s vychovatelkou (dítě si vezme aktovku s sebou na zahradu).

Od 15:00 do 16:45 hodin jsou plánovány kroužky v rámci školní družiny.

Přihláška

Přihláška.

Platba

Platba

Kontakt

Kontakt.

Řád školní družiny