Školní vzdělávací program (ŠVP) je zpracován podle podmínek MŠ a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá třída pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP.

Přehled projektů naleznete na stránce „kalendář akcí“ a na webových stránkách jednotlivých tříd MŠ.