Informace o provozu školky

Prosíme napište, co nejdříve (do 18.5.), e-mail na mssibrina@seznam.cz, zda-li se zúčastní Vaše dítě docházky do MŠ  od 25.5.2020. Pokud ano, prosíme o vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář ke stažení ZDE

 V případě že po 25.5.2020 vaše dítě nenastoupí do MŠ do konce šk.roku2019/2020 nebude vám počítáno školné. Dítě je třeba omluvit do 18.5.2020 z důvodu stravování na telefonním čísle 739 041 333 (sms). Pokud jste v dotazníku vyplnili, že vaše dítě do konce roku nenastoupí, jste omluveni ze stravy automaticky. Školné budeme vracet i za dobu, kdy byla školka uzavřena.

Kroužky probíhat nebudou ani v omezeném provozu od 25.5.2020. Lektorům bude částka za pronájem vrácena.

Provoz od 25.5.2020

 • Provoz
  • 7.30 – 16.00
 • Předávání dětí:
  • mezi 7.30 až 8.30 budou rodiče předávat dítě učitelce jednotlivě ve vestibulu školky
  • všichni budou mít roušku a mezi rodinami budou rozestupy min.1,5 m
  • proběhne ranní filtr – kontrola teploty, zdravotního stavu
  • rodiče předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha)
 • Vyzvedávání dětí
  • mezi 12.00 – 12.30 a od 14.30 – 16.00 ve vestibulu nebo na zahradě MŠ.
 • Roušky
  • ěti v areálu mít roušky nemusí
  • pouze při příchodu a odchodu z MŠ
 • Věci na převlečení, náhradní oblečení
  • připravte dětem do tašky
 • Hračky
  • vysvětlete dětem, že do školky si teď nemohou brát své hračky a mazlíčky
  • pomůcky ve školce a na zahradě budou denně dezinfikovány.
 • Stravování
  • bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek
 • Skupiny
  • děti budou od prvního dne školky (25.5.) do konce června rozděleny, z důvodu ochrany zdraví, do stálých skupin
  • je třeba nastoupit 25.5., nemusejí být ve své třídě, nemusejí mít svojí paní učitelku.
 • Hygiena
  • časté větrání , mytí rukou po převlečení, před jídlem, po použití wc
 • Poplatek
  • školné bude pro všechny děti vyjma dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání – za květen 100,- za červen 650,-