Učitelky MŠ

Jméno Příjmení Třída Email
Silvia
Cigleniová
Berušky
scigleniova@skolasibrina.cz
Jana
Kaprálová
Berušky
jkapralova@skolasibrina.cz
Ivana
Řezáčová
Sovičky
irezacova@skolasibrina.cz
Zuzana
Štěrbová
Sovičky
zsterbova@skolasibrina.cz
Andrea
Bourdon
Včeličky
abourdon@skolasibrina.cz
Hana
Fraňková
Včeličky
hfrankova@skolasibrina.cz
Jana
Procházková
Žabičky
jprochazkova@skolasibrina.cz
Lubomíra
Šustrová
Žabičky
lsustrova@skolasibrina.cz

Asistentky MŠ

Jméno Příjmení Email
Monika
Havránková
mhavrankova@skolasibrina.cz
Jitka
Kadlecová
jkadlecova@skolasibrina.cz
Lada
Kašparová
lkasparova@skolasibrina.cz
Marie
Pejchová
mpejchova@skolasibrina.cz

Další zaměstnanci

Jméno Příjmení Pozice Kontakt
Petra
Kymlová
Kuchařka
pkymlova@skolasibrina.cz
Anna
Sommerová
Kuchařka
asommerova@skolasibrina.cz
Lenka
Žajdlíková
Školnice
lzajdlikova@skolasibrina.cz
Petra
Junková
Hospodářka
pjunkova@skolasibrina.cz, 739041333
Markéta
Zemanová
Ředitelka
mzemanova@skolasibrina.cz
Filip
Šlapal
IT administrace
fslapal@skolasibrina.cz
Vítek
Zeman
Údržbář
-----