Informace k zápisu

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 6.4. až 12.4. 2021 distanční formou. Prosíme o registraci dětí do elektronického předzápisu.

Kritéria přijetí do ZŠ Sibřina:

 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy (obce Sibřina, Stupice)
 2. Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
 3. Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. srpna 2021, tedy těm narozeným před 1. zářím 2015.

Elektronický předzápis:

Od 1.3. se prosím zaregistrujte k zápisu online zde. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu.

Zápis

V letošním roce budeme otevírat třídu pro maximálně 24 dětí. Vzhledem k současné situaci a v souladu s opatřením ministra školství proběhne zápis do základní školy distančně 6.4. až 12.4.

Je potřeba dodat následující dokumenty:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená)

Podle Opatření ministra školství, z 18. 3. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1 proběhne zápis následovně:

Podání žádosti o přijetí

 1. Elektronické podání přihlášky
  • datovou schránkou školy: hgzky6v
  • emailem (mzemanova@skolasibrina.cz) s elektronickým podpisem (přihláška podaná bez elektronického podpisu není platná)
 2. Poštou
  • zašlete na adresu školy:
   • Mateřská škola Sibřina, Říčanská 100, 250 84, Sibřina
 3. Osobně
  • bez přítomnosti dětí u paní hospodářky ve škole
   • ve středu 7. dubna 2020 14:00 až 17:00
   • ve čtvrtek 8. dubna 9:00 až 12:00
   • v pondělí 12. dubna 14:00 až 17:00
  • Mateřská škola Sibřina, Říčanská 100, 250 84, Sibřina

Upozornění

 • Pokud posíláte dokumenty poštou nebo datovou schránkou, je potřeba je vytisknout a vlastnoručně podepsat. Dokumenty podané přes email s elektronickým podpisem ručně podepisovat není třeba.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Prosíme uveďte v žádosti telefonní číslo, na základě kterého může být přiděleno žákovi/žákyni evidenční číslo.

Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné v úterý 13. dubna 2020 po telefonické domluvě (733 180 653)

Pořadí uchazečů

 • V případě, když se přihlásí více než 24 žáků a žákyň, dojde k přeplnění naší kapacity. Poté se bude ve středu 14. dubna konat losování, které rozhodne o výsledku přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků

 • 15. dubna po proběhnutí losování na stránkách školy zveřejníme výsledky přijímacího řízení.
 • Paní ředitelka bude po konání losování rodiče obvolávat.
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou.

Odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe předat škole do 30. dubna 2021.

Všechny dokumenty k zápisu do první třídy