Інформація про реєстрацію

Informace k zápisu

Зарахування до перших класів для іноземців: 8 червня 2022

року З закону № 67/2022 Зб. законів про заходи в галузі освіти у зв’язку із збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації, § 2 (5), директор, за погодженням із засновником, встановлює другу дату зарахування до першого класу  для дітей – іноземців, які отримали тимчасовий захист у Чеській Республіці, 8 червня 2022 року з 9,00 – 12,00 a 13:00 до 16:00. Іноземець відповідно до розділу 2(6) не може подати заяву у звичайний термін. З іншого боку, лише вищезгаданий тип іноземця може подати заяву на другий крайній термін.

Документи:

  • Паспорт дочасна віза
  • Підтвердженням про проживання
  • Приписка (договір про житло)
  • Свідоцтво про народження дитини

Бланки:

  • бланк про прийняття дитини „Žádost o přijetí dítěte“ (Заява про зарахування дитини)
  • Заповнений ПРИСВОЄННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРУ

Бланки стягнути на www.skolasibrina.cz тел. для питань 739 041 333 (9-14 гол.) 

Zápis do prvních tříd pro cizince: 8. červen 2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se 8. 6. 2022 od 9.00- 12.00 a 13,00 do 16,00 hodin uskuteční zápis do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Doklady:

  • pas a dočasné vízum rodiče s potvrzením bydliště či smlouvu o pronájmu
  • rodný list dítěte

Formuláře:

  • vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte“
  • podepsané „Přidělení registračního čísla“

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách školy: www.skolasibrina.cz. Informace a dotazy na telefonu 739 041 333  v pracovní dny 9 – 14h. 

Dokumenty k zápisu do první třídy