Informace k zápisu

Zápis na naší školě na školní rok 2023/2024 proběhne 2. května 2023 (úterý) mezi 14:00 – 17:00. Je třeba se osobně dostavit s dítětem do budovy školy. Prosíme o registraci dětí do elektronického předzápisu.

Kdo se může zapsat?

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice). Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2023.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12. 2023).
 • Děti, které do 31.8.2023 dovrší 3 let věku a děti starší a mají trvalé bydliště mimo uvedený školský obvod a obec Sibřina má s obcemi, kde mají děti trvalé bydliště, uzavřeny smlouvy o přednostním umísťování (děti se přijímají od nejstaršího po nejmladší). (Zlatá, Křenice, Sluštice, Květnice)
 • Ostatní děti z nespádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Úplná kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna  sekci dokumenty níže.

Elektronický předzápis

Od 1.4.2023 do 30.4. 2023 lze vyplnit elektronický formulář pro předzápis. Učiňte tak prosím ZDE. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu.

Zápis

K zápisu prosím vezměte s sebou:

 • Občanský průkaz rodiče
 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení trvalého pobytu (vystavuje obecní úřad)
 • Vyplněný Evidenční list (také potvrzený od lékaře, ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněný Evidenční list (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněné Přidělení registračního čísla (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Případně další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva)

Pro cizince

 • Povolení k trvalému pobytu po dobu delší 90 dní
 • Pas dítěte

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy

Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné v úterý 9. května 2023 po telefonické domluvě (+420 733 180 653)

Pořadí uchazečů

 • Bude posuzováno na základě uveřejněných kritérií

Zveřejnění výsledků

 • Nejpozději ve čtvrtek 26. května 2023
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou

Všechny dokumenty k zápisu do MŠ

Povinné předškolní vzdělání