Výsledky zápisu

Informace k zápisu

Zápis na školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 4. května a 5. května 2022 (středa a čtvrtek) mezi 14:00 – 17:00. Je třeba se osobně dostavit s dítětem do budovy školy. Prosíme o registraci dětí do elektronického předzápisu.

Kdo se může zapsat?

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice). Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12. 2022).
 • Děti, které do 31.8.2022 dovrší 3 let věku a děti starší a mají trvalé bydliště v obci smluvně garantovaným počtem míst (Květnice).
 • Děti, které do 31.8.2022 dovrší 3 let věku a děti starší a mají trvalé bydliště mimo uvedený školský obvod a obec Sibřina má s obcemi, kde mají děti trvalé bydliště, uzavřeny smlouvy o přednostním umísťování (děti se přijímají od nejstaršího po nejmladší). (Zlatá, Křenice, Sluštice)
 • Ostatní děti z nespádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Úplná kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna  sekci dokumenty níže. V rámci potvrzení místní příslušnosti nestačí nájemní smlouva, je nutné trvalé bydliště.

Elektronický předzápis

Od 1.4. do 30.4. 2022 lze vyplnit elektronický formulář pro předzápis. Učiňte tak prosím ZDE. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu.

Zápis

K zápisu prosím vezměte s sebou:

 • Občanský průkaz rodiče
 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení trvalého pobytu (vystavuje obecní úřad)
 • Vyplněný Evidenční list (také potvrzený od lékaře, ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněné Přidělení registračního čísla (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Případně další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva)

Dokumenty si můžete vyzvednout také v budově školy u paní Hospodářky v úterý 26. 4. 2022 od 12:00 do 17:00. Pokud nebudete moci zápis z vážných důvodů v uvedené dny zvládnout, kontaktujte Mgr. Markétu Zemanovou, ředitelku školy.

Pro cizince

 • Povolení k trvalému pobytu po dobu delší 90 dní
 • Pas dítěte

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy


Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné ve čtvrtek 12. května 2022 po telefonické domluvě (733 180 653)

Pořadí uchazečů

 • Bude posuzováno na základě uveřejněných kritérií

Zveřejnění výsledků

 • Nejpozději ve čtvrtek 26. května 
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou

Všechny dokumenty k zápisu do MŠ

Povinné předškolní vzdělání