Informace k zápisu

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 5.5 a 6.5 2021 (středa a čtvrtek) mezi 14:00 – 17:00. Je třeba se osobně dostavit s dítětem do budovy školy. Prosíme o registraci dětí do elektronického předzápisu.

Kritéria přijetí do MŠ Sibřina:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice). Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12. 2021), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Děti, které do 31.8.2021 dovrší 3 let věku a děti starší, které mají trvalé bydliště v obci smluvně garantovaným počtem míst (Květnice).
 • Děti, které do 31.8.2021 dovrší 3 let věku a děti starší, které mají trvalé bydliště mimo uvedený školský obvod a obec Sibřina má s obcemi, kde mají děti trvalé bydliště, uzavřeny smlouvy o přednostním umísťování (děti se přijímají od nejstaršího po nejmladší). (Zlatá, Křenice, Sluštice)
 • Ostatní děti z nespádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Elektronický předzápis

Od 1.3. do 30.4. 2021 lze vyplnit elektronický formulář pro předzápis. Učiňte tak prosím ZDE. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu.

Zápis

K zápisu prosím vezměte s sebou:

  • Občanský průkaz rodiče
  • Rodný list dítěte
  • Potvrzení trvalého pobytu (vystavuje obecní úřad)
  • Evidenční list (také potvrzený od lékaře, ke stažení v sekci dokumenty)
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)
  • Evidenční list (ke stažení v sekci dokumenty)
  • Přidělení registračního čísla (ke stažení v sekci dokumenty)

 • Případně další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva)

Pro cizince

 • povolení k trvalému pobytu po dobu delší 90 dní
 • pas dítěte

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy


Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné ve středu 12. května 2021 po telefonické domluvě (733 180 653)

Pořadí uchazečů

 • Bude posuzováno na základě uveřejněných kritérií

Zveřejnění výsledků

 • Nejpozději 25. května 
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou

Všechny dokumenty k zápisu do MŠ