Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Informace k přihlašování a platbě

  • Kvůli omezené kapacitě některých kroužků bude přihlašování letos probíhat online. Přihlašování bude spuštěno 7.9. v 9:00. Toto neplatí pro kroužky AJ a sportovky, kam je možné se přihlašovat ihned pomocí níže uvedených odkazů. 
  • Bližší pokyny k platbám dostanete přes třídní učitelky po uzavření přihlašování. 
  • Kroužky začnou v týdnu od 4. 10. s výjimkou AJ, ta začíná již v týdnu od 20. 9.

Odkazy na přihlašování