Výchovné poradenství

V naší základní škole je realizován systém výchovného poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské a konzultační služby. Výchovnou poradkyní je Mgr. Vladana Kašparová.

Systém vchovného poradenství ke stažení ve formátu pdf zde.

Kontakt

Jméno Příjmení Email
Vladana
Kašparová
vkasparova@skolasibrina.cz