Výsledky losování

Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd na naší škole se koná ve dnech 5. a 6. dubna 2022 (úterý a středa). Vždy od 14:00 do 17: 00. Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. srpna 2022, tedy těm narozeným před 1. zářím 2016. Vzhledem k možným změnám v konání zápisu prosím sledujte tuto stránku. Prosíme Vás také o registraci do elektronického předzápisu.

Co nabízíme

Základní škola Sibřina mimo jiné dětem umožňuje již od první třídy povinnou výuku cizího ja­zyka. Dále naše škola nabízí rozmanitou zájmovou činnost ve školní družině i mimo, účast dětí na školách v přírodě a rekreačních po­bytech. Další informace obdržíte na našich telefonních číslech.

Kritéria přijetí do ZŠ Sibřina:

 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy (obce Sibřina, Stupice), nestačí nájemní smlouva
 2. Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Elektronický předzápis:

Od 1. 3. 2022 se prosím zaregistrujte k zápisu online ZDE. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu. I po vyplnění elektronického předzápisu je nutné doručit dokumenty požadované v sekci zápis níže.

Zápis

V letošním roce budeme otevírat třídu pro maximálně 24 dětí. Koná se 5. a 6. dubna 2022 (úterý a středa). Vždy od 14:00 do 17:00. S sebou si vezměte následující:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)

Dokumenty si můžete vyzvednout také v budově školy u paní Hospodářky v úterý  8. 3. 2022 od 12:00 do 17:00. Pokud nebudete moci zápis z vážných důvodů v uvedené dny zvládnout, kontaktujte Mgr. Markétu Zemanovou, ředitelku školy.

Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné v úterý 12. dubna 2022 mezi 8.-10. hodinou.

Pořadí uchazečů

 • V případě, když se přihlásí více než 24 žáků a žákyň, dojde k přeplnění naší kapacity. Poté se bude ve středu 13. dubna 2022 konat za přítomnosti starosty a paní ředitelky losování, které rozhodne o výsledku přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků

 • 20. dubna 2022 na stránkách školy zveřejníme výsledky přijímacího řízení.
 • Paní ředitelka bude po konání losování rodiče obvolávat.
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou.

Odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe předat škole do 30. dubna 2022.

Všechny dokumenty k zápisu do první třídy