Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd na naší škole se koná ve dnech 6. a 7. dubna 2021 (úterý a středa). Vždy od 14:00 do 17:00. Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. srpna 2021, tedy těm narozeným před 1. zářím 2015. Vzhledem k možným změnám v konání zápisu prosím sledujte tuto stránku. Prosíme Vás také o registraci do elektronického předzápisu.

Kritéria přijetí do ZŠ Sibřina:

 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy (obce Sibřina, Stupice)
 2. Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků

Elektronický předzápis:

Od 1.3. do 31.3. se prosím zaregistrujte k zápisu online ZDE. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu.

Zápis

V letošním roce budeme otevírat třídu pro maximálně 24 dětí. Koná se 6. a 7. dubna 2021 (úterý a středa). Vždy od 14:00 do 17: 00. Letáček k dispozici ZDE. S sebou si vezměte následující:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte (stačí také neověřená kopie)
 • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)

Pokud nebudete moci zápis z vážných důvodů v uvedené dny zvládnout, kontaktujte Mgr. Markétu Zemanovou, ředitelku školy.

Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné v pátek 9. dubna 2021 mezi 8.-10. hodinou.

Pořadí uchazečů

 • V případě, když se přihlásí více než 24 žáků a žákyň, dojde k přeplnění naší kapacity. Poté se bude v pondělí 12. dubna konat za přítomnosti starosty a paní ředitelky losování, které rozhodne o výsledku přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků

 • 12. dubna po proběhnutí losování na stránkách školy zveřejníme výsledky přijímacího řízení.
 • Paní ředitelka bude po konání losování rodiče obvolávat.
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou.

Základní škola Sibřina mimo jiné dětem umožňuje již od první třídy povinnou výuku cizího ja­zyka. Dále naše škola nabízí rozmanitou zájmovou činnost ve školní družině i mimo, účast dětí na školách v přírodě a rekreačních po­bytech. Další informace obdržíte na našich telefonních číslech.

Odklad povinné školní docházky:

Žádost musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe předat škole do 30. dubna 2021.

Všechny dokumenty k zápisu do první třídy