O škole

Základní a Mateřská škola Sibřina se nachází nedaleko centra obce Sibřina, Naše škola je mimo jiné zaměřená na budování partnerství mezi rodinou a školou, podporu zdravého životního stylu a výuku cizích jazyků.  Od školního roku 2020/21 jsme začali realizovat vlastní školní vzdělávací program s názvem Škola jako správná cesta. V souladu s tímto programem podněcujeme u dětí touhu poznávat, vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti a vytváříme atmosféru vzájemné úcty a podpory. Učitel je žákovým průvodcem na cestě vzdělání, uplatňující individuální přístup k dětem s moderními trendy ve vzdělávání, jako skupinová výuka či projekty. První cizí jazyk, v našem případě angličtina je vyučována již od první třídy. Pozitivní klima školy je doplněno vzájemnou propojeností mateřské a základní školy. Děti ze základní školy chodí předčítat z knih dětem ze školy mateřské a účastní se společných projektů. V rámci programu ve školní družině využíváme v odpoledních hodinách k pobytu venku dětské a dopravní hřiště v objektu školy.

Naše škola se může pyšnit vlastní školní jídelnou, která je zaměřená na zdravé stravování a je součástí programu Zdravá 5.

Nabízíme: 

 • rodinnou atmosféru s nízkým počtem dětí na třídě
 • individuální přístup k dětem
 • moderní trendy ve vzdělání
 • anglický jazyk od první třídy
 • motivovaní a vzdělaní učitelé
 • plaveckou výuku v Čestlicích

Zájmové aktivity:

 • informatika
 • hokus pokus
 • kuchtík
 • keramika
 • kroužek AJ
 • tvořílek
 • zábavná matematika profesora Hejného